Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/1385/15) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje tijelo javne vlasti.

Cilj je Zakona omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Šibenik, kao tijelu javne vlasti.

Zahtjev se može poslati:

  • poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik
  • na faks broj: 022/311-141
  • donijeti osobno na protokol Županijske uprave za ceste Šibenik, Velimira Škorpika 27,
    radnim danom od 7:00 – 15:00 sati
  • elektroničkom poštom na uprava-za-ceste@si.htnet.hr

Sve dodatne informacije moguće je dobiti na telefon 022/311-130; 022/311-140; 022/311-134.

Ovdje možete preuzeti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ponovni pristup informacijama.


Tijekom 2016. godine Županijska uprave za ceste ŠIBENIK, donirala je 30.000,00 kn raznim sportskim i kulturnim udrugama, vjerskim zajednicama i pojedincima

Popis primatelja donacija 2016.

Tijekom 2015. godine Županijska uprave za ceste ŠIBENIK, donirala je 37.100,00 kn raznim sportskim i kulturnim udrugama, vjerskim zajednicama i pojedincima

Popis primatelja donacija 2015.

Tijekom 2014. godine Županijska uprava za ceste ŠIBENIK, donirala je 45.800,00 kn raznim sportskim i kulturnim udrugama, humanitarnim organizacijama, vjerskim zajednicama i školama.

Popis primatelja donacija 2014.

Tijekom 2013. godine Županijska uprava za ceste ŠIBENIK, donirala je 59.200,00 kn raznim sportskim i kulturnim udrugama, humanitarnim organizacijama, vjerskim zajednicama i školama.

Popis primatelja donacija 2013.

Skip to content