Kontakt

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Adresa: Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik

tel: 022/311-130
fax: 022/311-141
Email: uprava@zuc-sibenik.hr

Ured ravnatelja
ravnatelj: Ante Parat, dipl.ing. ante.parat@zuc-sibenik.hr
tajnica: Lucija Kulušić, lucija.kulusic@zuc-sibenik.hr

Organizacijska jedinica za održavanje i zaštitu cesta
Krešimir Skorić, ing.građ. kresimir.skoric@zuc-sibenik.hr
Marko Bilać, ing.prom. marko.bilac@zuc-sibenik.hr

Organizacijska jedinica za građenje i izvanredno održavanje
Ante Ajduk, dipl.ing.građ. ante.ajduk@zuc-sibenik.hr

Organizacijska jedinica stručno-administrativnih poslova
Branka Stošić, dipl.iur. branka.stosic@zuc-sibenik.hr
Gordan Drenski, dipl.oec. gordan.drenski@zuc-sibenik.hr
Veronika Gović, veronika.govic@zuc-sibenik.hr

Obustavlja se izravni rad sa strankama

Obustavlja izravni rad sa strankama u svojim poslovnim prostorijama, a sve u svrhu prevencije širenja epidemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) te zaštite građana ali i zaposlenika ove pravne osobe.