Ceste

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije upravlja s:

 

  • 420,405 km - županijskih cesta
  • 290,763 km - lokalnih cesta
  • 711,168 - ukupno
Skip to content