Ceste

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije upravlja s:

  • 408,692 km – županijskih cesta
  • 315,555 km – lokalnih cesta
  • 724,247 – ukupno
Skip to content