Ceste

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije upravlja s:

  • 420,968 km – županijskih cesta
  • 293,533 km – lokalnih cesta
  • 714,501 – ukupno
Skip to content