Ceste

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije upravlja s:

  • 420,57 km – županijskih cesta
  • 291,094 km – lokalnih cesta
  • 711,664 – ukupno
Skip to content