Ceste

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije upravlja s:

  • 413,202 km. županijskih cesta

  • 323,125 km. lokalnih cesta

Skip to content