Ceste

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije upravlja s:

  • 420,57 km - županijskih cesta
  • 291,094 km - lokalnih cesta
  • 711,664 - ukupno
Skip to content