Dokumenti županijske skupštine

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu ŽUC-a Šibenik za 2023.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2023.g..
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na I. Izmjene Financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2024.g. i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2024.godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na II. izmjene Financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2023.g. i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2023.g
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Šibenik za 2022.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2022.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na I. Izmjene Financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2023.g. i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnoti na Financijski plan za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. godinu
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021.godinu
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na I. Izmjene financijskog plana za 2022.g. i projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. godinu
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na prijedlog Fin. plana Županijske uprave za ceste Šibenik za 2022. god. i Projekcije za 2023. i 2024. god.
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020.g. Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije
 Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020.g.
 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019.g.
 Potvrda o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a šibenik za 2020.g.
 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019.godinu
 Potvrda o prihvaćanju Financijskog plana za 2020. g. i projekcija za 2021. i 2022.g.
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna ŽUC-a Šibenik za 2019.g.
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna ŽUC-a Šibenik za 2018.g.
 POTVRDA o prihvaćanju I. izmjena i dopuna financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2019.g.
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu
 POTVRDA o prihvaćanju Finanancijskog plana za 2019.g. i projekcijama za 2020. i 2021.g.
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017.g.
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017.
 POTVRDA o prihvaćanju Financijskog plana za 2018.g. i projekcije za 2019. i 2020.g.
 POTVRDA o prihvaćanju IV. Izmjena i dopuna Finan. plana za 2017.g. i projekcijama za 2018. i 2019.
 POTVRDA o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019.
 POTVRDA o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2016.g
 POTVRDA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2017.g
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za 2015.
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Fin. plana za 2017. i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Skip to content