Županijska uprava za ceste
na području Šibensko-kninske županije


Adresa: Velimira Škorpika 27
22000 Šibenik

Telefon: 022 / 311130
Fax: 022 / 311141

OIB: 04762304388

E-mail: uprava@zuc-sibenik.hr
Naslovna | Korisni linkovi
 
 

Dokumenti > Propisi i pravilnici

Obavijesti

Ceste – pravni status, građenje, održavanje i zaštita

Razvrstavanje javnih cesta

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17)
 • Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)

Cestovno zemljište

 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14)
 • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)

Izvanredni prijevoz

 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 119/07, 52/08)
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (NN 68/10)

Priključci i prilazi, autobusna stajališta

 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)

Prometni znakovi, signalizacija i oprema

 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 • Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

Zatvaranje cesta

 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN 119/07)

Godišnja naknada za ceste

 • Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15)
 • Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 • Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

Sigurnost prometa na cestama

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 108/17)
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 • Naredba o ograničenju prometa na cestama (NN 64/09)
 • Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 145/13)

Inspekcija cestovnog prometa

 • Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14).

---------------------------------------------


Arhiva obavijesti

Naslovna | O nama | Javna nabava | Suglasnosti i zahtjevi | Propisi i pravilnici | Ceste | Kontakt

Sva prava pridržana. Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije 2012
Izrada i održavanje: PRO WEB- Šibenik