Županijska uprava za ceste
na području Šibensko-kninske županije


Adresa: Velimira Škorpika 27
22000 Šibenik

Telefon: 022 / 311130
Fax: 022 / 311141

OIB: 04762304388

E-mail: uprava@zuc-sibenik.hr
Naslovna | Korisni linkovi
 
 

Arhiva obavijesti

Obavijesti

---------------------------------------------

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
  • 15.012018. - OGLAS
Županijska uprava za ceste Šibenik bit će investitor radova rekonstrukcije dijela LC65011 u Kninu.

U postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa pozivaju se vlasnici slijedećih nekretnina u K.O. Knin: katastarska oznaka čest.br. 1219/2, 1217/2, 1216/2, 1214/2, 1213/2, 1212/2, 1211/2, 1210/2, 1207/2, 1079/2, 1080/2, 1090/6, 1090/7, 1092/3, 1062/2, 1061/2, 1060/2, 1058/2, 1057/6, 1057/5, 1055/4, 1054/2, 1053/2, 1052/5, 1048/5, 1047/6, 1046/2, 1039/8, 1039/7, 1038/2, 1037/7, 1037/6, 1036/6, 1036/7, 1034/2, 1032/2, 1030/2, 1029/4, 1029/3, 1025/2, 1022/2, 1020/13, 1017/4, 1019/2, 1018/3, 1018/4, 968/5, 968/4, 964/2, 955/2, 956/2, 954/10, 954/8, 954/9, 954/7 da se jave u Županijsku upravu za ceste Šibenik, Velimira Škorpika 27, od 16.-19.01.2018. sa dokazima o pravu vlasništva, radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva na naprijed navedenim nekretninama.

Na temelju procjene stalnih sudskih vještaka vlasnicima se nudi naknada za zemljište u slijedećim iznosima:
  • Građevinsko zemljište: 125,00 kn/m²
  • Poljoprivredno zemljište: 38,00 kn/m² - 46,00 kn/m²
  • Građevinske i poljoprivredne poboljšice prema procjeni vještaka za svaku pojedinu nekretninu.
 Rok isplate naknade na temelju sklopljenih nagodbi je trideset (30) dana od dana potpisa nagodbe.
---------------------------------------------

---------------------------------------------

  • 01.09.2017.
    Započeli radovi na sanaciji pokosa na županijskoj cesti ŽC 6075 u Rupama. Promet se odvija naizmjeničnim propuštanjem uz regulaciju semaforima. Radovi su započeti 01.09.2017. i trajati će cca 60 dana.
---------------------------------------------

---------------------------------------------


Arhiva obavijesti

Naslovna | O nama | Javna nabava | Suglasnosti i zahtjevi | Propisi i pravilnici | Ceste | Kontakt

Sva prava pridržana. Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije 2012
Izrada i održavanje: PRO WEB- Šibenik