Županijska uprava za ceste
na području Šibensko-kninske županije


Adresa: Velimira Škorpika 27
22000 Šibenik

Telefon: 022 / 311130
Fax: 022 / 311141

OIB: 04762304388

E-mail: uprava@zuc-sibenik.hr
Naslovna | Korisni linkovi
 
 

Javna nabava


Sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011) Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije objavljuje slijedeću

O B A V I J E ST
o nepostojanju sukoba interesa


Ravnatelj Županijske uprave za ceste Šibenik, Ante Parat, članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Šibenik: Ante Matić, Jure Zečević, Novica Ljubičić, Gordan Drenski i s njima povezane osobe, nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Šibenik, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

  

2019.

I. Izmjene plana nabave za poslovnu godinu 2019.
PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.
Registar ugovora o javnoj nabavi i ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma u 2018. godini.Pravilnik

ZIP
O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
Objavljeno: 29.06.2017.
(pdf 1,4 MB)

---------------------------------------------

Objavljena javna nadmetanja

  Radovi izvanrednog održavanja na ŽC6081, dionica Parčić - Kanjani i na ŽC6077, dionica Širitovci - Brištane

  Radovi rekonstrukcije ŽC6074 - ŽC6075, dionica Dubravice (rotor)

 
Naslovna | O nama | Javna nabava | Suglasnosti i zahtjevi | Propisi i pravilnici | Ceste | Kontakt

Sva prava pridržana. Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije 2012
Izrada i održavanje: PRO WEB- Šibenik